Algemene Voorwaarden voor prometheusrealestate

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van prometheusrealestate, zoals deze beschikbaar is gesteld door Villa Prometheus SL. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Wie is Prometheus Real Estate?

Prometheus Real Estate is onderdeel van Villa Prometheus SL, een bedrijf dat onroerend goed, percelen en projecten koopt en verkoopt in Spanje. Villa Prometheus SL is gevestigd in Calle Leonardo Da Vinci 112, 03730 Javea (Alicante), Spanje en staat geregistreerd onder BTW nummer B67713099.


Algemeen

Op het gebruik van de Prometheus Real Estate website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en het Cookiebeleid van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van  Prometheus Real Estate.

Villa Prometheus SL behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Prometheus SL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Villa Prometheus SL.

Gegevens op deze website

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Villa Prometheus SL te mogen claimen of te veronderstellen.

Villa Prometheus SL streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op prometheusrealestate onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Villa Prometheus SL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Spaans recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Denia (Alicante).

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Villa Prometheus SL op te nemen


Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Spaans recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Denia (Alicante).

Op de hoogte blijven van ons nieuwste aanbod?

Bekijk als eerste onze nieuwe droomhuizen in Jávea. Laat uw gegevens achter en u hoort snel van ons.